0

– طراحی قالب وردپرس

       گردشگری      ۱۱ بهمن, ۱۳۹۶

باستان شناسان چینی موفق به کشف بقایای ساختمانی شدند که ظاهرا دپارتمان یا استودیو موسیقی دودمان کین در حدود ۲۲۰۰ سال پیش بوده است

0

راه حلی برای کاهش گرما و سرمای جهانی – طراحی قالب وردپرس

       گردشگری      ۱۱ بهمن, ۱۳۹۶

نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد که با سبک کردن ساختمان ها، جاده ها و سایر زیرساخت ها در مناطق پر جمعیت، تغییر کشت و استفاده از شیوه های کشاورزی بدون شخم می توان گرما و یا سرمای بیش…… بیشتر »